Poem logo
Poem logo
Tác giả: Bà Huyện Thanh Quan
Tác phẩm: Tổng số có 10 tác phẩm.
Sắp xếp:
 
cảnh chiều hôm
Tác giả: Bà Huyện Thanh Quan

Chiều trời bảng lảng bóng hoàng hôn. Tiếng ốc xa đưa lẫn trống dồn. Gác mái, ngư ông về viễn phố. Gõ sừng, mục tử lại cô thôn. Ngàn mai gió cuốn, chim bay mỏi. Dặm liễu sương sa, khách buớc dồn. Kẻ chốn chương đài nguời lữ...

cảnh thu
Tác giả: Bà Huyện Thanh Quan

Thánh thót tầu tiêu mấy giọt sương. Khen ai khéo vẽ cảnh tiêu sơ. Xanh um cổ thụ tròn xoe tán. Trắng xóa tràng giang phẳng lặng tờ. Bầu dốc giang sơn say chấp ruợu. Túi lưng phong nguyệt nặng vì thơ. Cho hay cảnh cũng ưa...

chiều hôm nhớ nhà
Tác giả: Bà Huyện Thanh Quan

Vàng tỏa non tây bóng ác tà. Đầm đầm ngọn cỏ tuyết phun hoa. Ngàn mai lác đác chim về tổ. Dậm liễu bâng khuâng khách nhớ nhà. Còi mục gác trăng miền khoáng dã. Chài ngư tung gió bãi bình sa. Lòng quê một bước dường...

chùa trấn bắc
Tác giả: Bà Huyện Thanh Quan

Trấn Bắc hành cung cỏ dãi dầu. Chạnh niềm cố quốc nghĩ mà đau. Mấy tòa sen rớt mùi hương ngự. Năm thức mây phong nếp áo chầu. Sóng lớp phế hưng coi đã rộn. Chuông hồi kim cổ lắng càng mau. Người xưa cảnh cũ nào đâu tá. Khéo...

đền trấn võ
Tác giả: Bà Huyện Thanh Quan

Êm ái chiều xuân tới Trấn đài. Lâng lâng chẳng bợn chút trần ai. Ba hồi chiêu mộ, chuông gầm sóng. Một vũng tang thuơng, nước lộn trời. Bể ái ngàn trùng khôn tát cạn. Nguồn ân trăm trượng dễ khơi vơi. Nào nào cực lạc là đâu...

ðền trấn võ
Tác giả: Bà Huyện Thanh Quan

Êm ái chiều xuân tới Trấn đài. Lâng lâng chẳng bợn chút trần ai. Ba hồi chiêu mộ, chuông gầm sóng. Một vũng tang thuơng, nước lộn trời. Bể ái ngàn trùng khôn tát cạn. Nguồn ân trăm trượng dễ khơi vơi. Nào nào cực lạc...

nhớ nhà
Tác giả: Bà Huyện Thanh Quan

Vàng tỏa non tây, bóng ác tà. Ðầm đầm ngọn cỏ, tuyết phun hoa. Ngàn mai lác đác, chim về tổ. Dặm liễu bâng khuâng, khách nhớ nhà. Còi mục thét trăng miền khoáng dã. Chài ngư tung gió bãi bình sa. Lòng quê một bước càng ngao...

qua đèo ngang
Tác giả: Bà Huyện Thanh Quan

Bước tới đèo Ngang bóng xế tà. Cỏ cây chen lá, đá chen hoa. Lom khom dưới núi, tiều vài chú. Lác đác bên sông, chợ mấy nhà. Nhớ nước đau lòng con quốc quốc. Thương nhà mỏi miệng cái gia gia. Dừng chân đứng lại, trời non...

thăng long hoài cổ
Tác giả: Bà Huyện Thanh Quan

Tạo hóa gây chi cuộc hí trường. Ðến nay thấm thoát mấy tinh sương. Lối xưa xe ngựa hồn thu thảo. Nền cũ lâu đài bóng tịch dương. Ðá vẫn trơ gan cùng tuế nguyệt. Nước còn cau mặt với tang thương. Nghìn năm gương cũ soi kim...

thăng long thành hoài cổ
Tác giả: Bà Huyện Thanh Quan

Tạo hóa gây chi cuộc hí trường. Ðến nay thấm thoắt mấy tinh sương. Lối xưa xe ngựa thành thu thảo. Nền cũ lâu đài bóng tịch dương. Ðá vẫn trơ gan cùng tuế nguyệt. Nước còn cau mặt với tang thương. Ngàn năm gương cũ soi kim...TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm