Poem logo
Poem logo
Tác giả: Cong Chinh (CH2)
Tác phẩm: Tổng số có 300 tác phẩm.
Sắp xếp:
 
chiều xuống đồi.
Tác giả: Cong Chinh (CH2)

Chiều xuống đồi. Chúng tôi đều đã đang xuống đồi. Chai bia lủng lẳng chỉ vướng thôi. Nào đâu ham thú lăn kềnh nưã. Khấp khểnh cầm gậy, ngó nước trôi. Đón thu hai tớ cùng đã chậm. Rệu rã thân...

chim về tổ.
Tác giả: Cong Chinh (CH2)

Chim về tổ. Chim chiều vỗ cánh tung bay. Tìm về tổ ấm cuối ngày bình yên. Gia đình mình chớ lãng quên. Chiều không về tổ , lại bên người tình. Hỏi bao nhiêu thứ cuả mình. Sao đành quên bỏ...

chính trị
Tác giả: Cong Chinh (CH2)

Chính trị. Đấu tranh cần nhất tác phong. Ngay thẳng chính trực mới hòng dân theo. Thô tục, lỗ mãng,bọt bèo. Dân ta nề nếp sao theo kẻ bần ? Chính trị, it nhất :nên thân. Chửi nhau chí choé, quần thần buồn đau. Chính...

chính.
Tác giả: Cong Chinh (CH2)

Chính. Chính xưa không hẳn đã nghèo. Nhưng nhiều thi vị, vẫn chèo đó đây. Theo trăng theo gió nên gầy. Vòng eo có lớn, chất đầy bụng thơ. Nằm khườn, vợ bảo mộng mơ. Lang thang cờ thú, đang chờ...

chờ sang kiếp khác.
Tác giả: Cong Chinh (CH2)

Chờ sang kiếp khác. Bạn ơi. Đã gần năm mươi năm! Chúng ta khó gặp lại. Mình đã dại?? Hay là khôn? Bao nhiêu kẻ đã bay hồn? Bao nhiêu thân xác vùi chôn đáy mồ. Đâu là cạm bẫy bước vô? Đâu là...

chờ thu
Tác giả: Cong Chinh (CH2)

Chờ thụ. Thu ơi em hãy trở về. Gío chưa se lạnh, mây kề lẳng lơ. Cho mình viết tròn vần thơ. Tặng chiều nắng đẹp ai mơ bếp hồng. Thu về tóc gió thổi bồng. Cười tươi nưả nụ, môi hồng đón...

chồng bình thương
Tác giả: Cong Chinh (CH2)

Chồng bình thường. . Chồng bình thường xác thân không lực lưỡng. Không bắp cuộn đầu chải thơm hương. Tâm hồn già cỗi, vẫn bước can trường. Nhiều thương tích nên dày dạn gío sương. . Nhưng...

chữ
Tác giả: Cong Chinh (CH2)

Chữ. Nặ́n thơ cho hết thời giờ. Viết lên để thấy ta khờ tới đâu. Đọc thơ cho hết u sầu. Sửa thơ ,sưả chữ thêm mầu vào thơ. Văn thơ chữ tỏ chữ mờ. Chữ trong chữ đục, chữ chờ ,chữ bay. Chữ viết nhìn thấy nghiêng say. Chữ...

chữa cháy.
Tác giả: Cong Chinh (CH2)

Chữa cháy. Cháy toi nửa ký xương bò. Xe thành phố tới reo hò ầm lên. Cảnh sát đi liền theo bên. “Phoi-è” có đến mười tên cao ngồng. Vàng đỏ chóa mắt ngợp đông. Trông là thấy hoảng, mặt hồng...

chưa già
Tác giả: Cong Chinh (CH2)

Già. Sáu nhăm chưa hẳn đã già. Ngày mai leo núi vẫn là còn yêu, đầu bạc, không phải muối tiêu. Bạch kim trắng nõn, có nhiều người mơ. Tóc thưa không phải xác sơ. Vì tóc theo gío ,cho thơ cho tình. Da nhăn ,nếp gấp đẹp...

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm