Poem logo
Poem logo
Tác giả: JB Nguyễn Hữu Vinh
Tác phẩm: Tổng số có 2 tác phẩm.
Sắp xếp:
 
hỏi thăm các bệnh nhân
Tác giả: JB Nguyễn Hữu Vinh

Nghe tin các bạn đến nhà thương. Như vậy, xem ra đã cùng đường. Ung thư nước mình lên số một. Tự hào: Ta vượt cả mười phương? Thằng lớn ung rồi thằng bé ung. Còn đâu cái dáng điệu ung dung. Bụng to, tay chỉ đầy uy...

vài lời
Tác giả: JB Nguyễn Hữu Vinh

Nghe tin anh mới ra đi. Tiền vàng, chức tước... làm gì nữa đâu! Thôi rồi chức trọng, quyền cao. Dối trên, nạt dưới... đường nào cũng hay. Giờ nằm đó, cũng trắng tay. Hỏi xem được mấy người rày nhớ thương? Quan trường,...TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm