Poem logo
Poem logo
Tác giả: Lê Bá Thịnh
Tác phẩm: Tổng số có 2 tác phẩm.
Sắp xếp:
 
đùa chút thôi!
Tác giả: JB.Nguyễn Hùng & Lê Bá Thịnh

ĐÙA CHÚT THÔI! Nghe nói thơ Đường anh rất hay. Xin tôn sư phụ lên làm thày. Bày vẽ cho đường đi nước bước. Sợ rằng nguyện ước sẽ đi bay. Lê Bá Thịnh. Nghe câu bạn ước thật là hay. Nói đến thơ văn chẳng muốn thày. Nếu muốn...

họa thi (bài họa)
Tác giả: JB.Nguyễn Hùng & Lê Bá Thịnh

HỌA THI (Bài họa). Sáng tác thơ đường cảm hứng thi. Vần gieo bỏ gượng chớ cầu kỳ. Phong yêu điệp điệu xen đôi lúc. Lạc vận bình đầu tránh mọi khi. Kiếm ý nồng câu xem phải luận. Tìm từ thắm chữ đọc cần suy. Âm nhòe giữ luật...TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm