Poem logo
Poem logo

mạn hứng kỳ ii

Tác giả: Đỗ Phủ
Thủ chủng đào lý phi vô chủ
Dã lão tường đê hoàn tự gia
Kháp tự xuân phong tương khí đắc
Dạ lai xuy chiết sổ chi hoa.

Dịch Nghĩa
Những cây đào mận tay ta trồng không phải là vô chủ
Bức tường thấp của ông lão nhà quê chính là nhà của chúng
Mà sao gió xuân lại khinh nhau như vậy
Đêm qua thổi gẫy mất mấy cành hoa

Dịch Thơ
Mạn hứng

Đào lý ta trồng nguyên có chủ
Tường bên ông lão ấy là nhà
Gió xuân sao lại khinh nhau thế
Đêm về thổi gẫy mấy cành hoa.

Bản dịch của Lãng Xẹt Tử

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm