Poem logo
Poem logo

mạn hứng kỳ ix

Tác giả: Đỗ Phủ
Trường đoạn giang xuân dục tận đầu
Trượng lê từ bộ lập phương châu
Điên cuồng liễu nhứ tùy phong khứ
Khinh bạc đào hoa trục thủy lưu.

Dịch Nghĩa
Đau lòng vì xuân trên sông đã sắp hết
Chống gậy đi dạo, đứng trên bãi sông hoa cỏ thơm
Bông liễu bay điên cuồng theo gió
Hoa đào trôi man mác theo dòng nước.

Dịch Thơ
Mạn hứng

Xuân tàn con nước những đau lòng
Chống gậy tiêu dao đứng bãi sông
Bông liễu điên cuồng bay trước gió
Hoa đào khinh bạc chảy xuôi dòng.

Bản dịch của Lãng Xẹt Tử

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm