Poem logo
Poem logo
Tác giả: Phan Bội Châu
Tác phẩm: Tổng số có 13 tác phẩm.
Sắp xếp:
 
tự vịnh
Tác giả: Phan Bội Châu

Vẫn là hào kiệt vẫn phong lưu, chạy mỏi chân thì hãy ở tù. Đã khách không nhà trong bốn biển, lại người có tộ i giữa năm châu. Bủa tay ôm chặt bồ kinh tế, mở miệng cười tan cuộc oán thù. Thân nọ hãy còn, còn sự...

vào thành
Tác giả: Phan Bội Châu

Vào thành ra cửa Ðông. Xe ngựa chạy tứ tung. Vào thành ra cửa Tây. Sa gấm rực như mây. Vào thành ra cửa Nam. Áo mũ đỏ pha chàm. Vào thành ra cửa Bắc. Mưa gió đen hơn mực. Dạo khắp trong với ngoài. Ðàn địch vang tai...

xuất dương lưu biệt
Tác giả: Phan Bội Châu

Sinh vi nam tử yếu hy kỳ. Khẳng hứa càn khôn tự chuyển di. Ư bách niên trung tu hữu ngã. Khởi thiên tải hậu cánh vô thùy. Giang sơn tử hĩ sinh đồ nhuế. Hiền thánh liêu nhiên tụng diệc si. Nguyện trục trường phong đông hải...

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm