Poem logo
Poem logo

suói ngọc dòng dòi.

Tac gia: Cong Chinh (CH2)
Suo´i ngo?c do`ng do`i.

Thua? a´y, bay gio` mo´i ma´y nam
Ma` sao ca´ch bie?t tuo?ng xa xam
Gio tay de´m duo?c bao lau nhi?
Thoa?ng qua ma´y cho´c, gia´c die?p na`m

Canh ty´ xuan mua, ra? rich roi
Duo?c them nam nu~a buo´c trong do`i
Da nhan to´c ba?c them ma´y co?ng
Khung tro`i mo?ng tuo?ng co´ da`y voi

Thua? a´y, bay gio` co´ hon nhau
Nu?a ma´i to´c me`m bay ve` dau?
Tri´ ca?n tam chu`ng lo`ng sao xuye´n
Ho`i tam phu?c y´ nga~m doi cau

Hai nga`n hai chu?c cha~n bay? muoi
Thoa?ng qua phu´t cho´c da~ cuo´i do`i
Suo´ng kho? die?u da` khong luye´n tie´c
Sa~n sa`ng buong tra? mo?i da`y voi...

Nga`y tha´ng co`n la?i la` la~i lo`i
Khong he` phung phi´ cho cuo?c choi
Suo´i ngo?c do`ng do`i va~n dang cha?y
Pha?m cong ba´i ki´nh: Ta? on Tro`i!
CH2

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm