Poem logo
Poem logo

ngao du thòi nay.

Tac gia: Cong Chinh (CH2)
Ngao du tho`i nay.

Nhe? nha`ng va`o trang phieu la~ng bi`nh
Buo`n lo`ng ma` mie?ng va~n la?ng thinh
Tho`i nay ngao du kha´p cho´n! Ma?ng
Huong sa´c a?o mo?ng nga´m doi hi`nh
Tie?n tay nha´n lai mo?t doi cho~
Tuo?ng dau da~ ga?p tien nu~ xinh
Tra´ng no~n moi ho`ng da´ng da~y da`
Tie`n ro`i konto mo´i bie´t: Xi`nh.

CH2

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm