Poem logo
Poem logo

tránh voi.

Tac gia: Cong Chinh (CH2)
Tra´nh voi.

"Tra´nh voi cha?ng xa´u ma?t na`o"
Chu´ng dang con do´i cho´ da`o lo~ chon
No´i lo`i du´ng lu´c la` khon
Lo`i pha?i sai cho~ ga?ch tuon lien ho`i.

Ha~y de? no´ tie´p tu?c troi
Cho` nuo´c nga´m da~ ha~y bo`i them vo
Giang son ca? nuo´c die?m to
Chu´ng ta tran qu´y co do` nga`n nam

Doi khi pha?i bie´t yen na`m
Co´ khi cha?y ru´t ga´p nam ga´p muo`i
Na´m rom du`ng tuo?ng gio?i boi
Tha? vo do`ng nuo´c chi`m do`i na´m rom

CH2

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm