Poem logo
Poem logo

bài tho tình tháng ba

Gu?i chu´t tho ti`nh va`o tha´ng ba
Ta?ng Nguo`i die~m phu´c duo?c sinh ra
Cuo?c do`i yeu thuong au ye´m go?i
La` tha´ng ba´t da`u cu?a muon hoa

Gu?i chu´t an ti`nh va`o tha´ng ba
Ta?ng em co ga´i nho? cu?a ta
Yeu thuong gom da`y trong nie`m nho´
Ru ma~i ngo?t nga`o gio?ng em ca

Gu?i chu´t no~i nie`m va`o tha´ng ba
Thanh xuan co`n do´ ne´t ma?n ma`
Tho`i gian cu´ the´ troi nhanh qua´
Dong nay sa´p he´t xuan la?i qua

Yeu la´m nhu~ng gi` thuo?c tha´ng ba
Yeu la`m gio´ ma´t tie´ng chim ca
Na´ng ho`ng nga´p nghe´ xuan mo`i go?i
Thuong la´m nguo`i than noi que nha`

KTP 3/3-20

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm