Poem logo
Poem logo

có gáng len nhé 💞 ( viét cho rieng m.h)

Em tin ra`ng mo?i chuye?n ro`i se~ qua
Chi? cu~ng bie´t tinh tha`n luon quan tro?ng
Co´ nhu~ng die`u tuo?ng chu`ng nhu vo vo?ng
Nhung la?c quan se~ giu´p ta da´nh ba?i

Du` be?nh ti`nh nga`y dem co´ hu?y hoa?i
Tam ly´ con nguo`i va~n la` lie`u thuo´c
Lo`i do?ng vien se~ la` ngo?n duo´c
De? chi? yeu can da?m du´ng len

Ha~y pho´ tha´c ta´t ca? va`o on tren
Va` tin ra`ng ca´c Da´ng luon o? ben
Chi´nh vi` the´ chi? cha?ng mo?t mi`nh en
Cho nen chi? ha~y vu~ng tam chi? nhe´

Du`ng de? tinh tha`n suy su?p nga~ te´
Da~u au lo co´ cha´t cho`ng chang nu~a
Cu~ng du`ng de? ma´t chan ho`a le? u´a
La´y nie`m tin la`m cho~ du?a bi`nh an

KTP 18/2-2020

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm