Poem logo
Poem logo

còn tin và trung thành vói dảng nũa khong ?

Toi ho?i mo?t cau cha´c du thu`a
Da?ng vien da~ sa´ng ma´t ra chua?
Nhi`n guong cu? Ki`nh ma` suy nga~m
Nam muoi tuo?i da?ng va~n bi? thua

Mo?t do`i trung tha`nh de? duo?c chi?
Khi ca`n chu´ng cu~ng mang gie´t di
Cha me? chu´ng co`n dua da´u to´
Huo´ng ho` Do`ng Chi´ la` thu´ gi`?

Co?ng Sa?n la` mo?t loa?i vo tha`n
Chu´ng cha?ng bao gio` tro?ng nghi~a an
Cha me?, nguo`i than hay do`ng chi´
Ca?n duo`ng la` chu´ng se~ cha?t chan

Khon ho`n thi` mau tra´nh chu´ng ra
Nha´t la` nhu~ng ke? chung mo?t nha`
Ca`ng than ca`ng de~ da`ng ke´t to?i
Trung tha`nh, tin tuo?ng cu~ng tha`nh ma

Cu´ nga~m ma` toi la?i xo´t xa
Cho dan Do`ng Tam cho´n que ta
Ca´i la`ng trung tha`nh tin tuo?ng Da?ng
Bay gio` da`y nhu~ng tie´ng kho´c la

Gia di`nh tuo?i da?ng CHE´T ca? ba
Cha con ro`i cha´u chu´ng na`o tha
Ke´t thu´c cuo?c do`i " NHO` ON DA?NG "
Ban cho ca´i to?i cho´ng Da?ng nha`

KTP ( 11/1-2020)

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm