Poem logo
Poem logo

chung tay dập dich

Tác giả: Nguyễn Quang Long
(tiểu đối - cô nhạn nhập quần)

Dịch bệnh hoành hành khắp thế gian
Làm cho xã hội khổ muôn phần
Toàn dân cả nước cùng tư tưởng
Dạ sắt tâm đồng vững bước chân
Thắp lửa lòng nhân tràn nhiệt huyết
Tìm trong đạo nghĩa dệt tinh thần
Dù cho chiến dịch nhiều gian khó
Ý chí luôn ngời dẫu vạn cân.

HD ngày 21 tháng 04 năm 2020

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm