Poem logo
Poem logo

quân tàu kia

Tác giả: Nguyễn Quang Long
Kìa thằng Tàu Khựa ác man
Đâm chìm tàu Việt, ngoác hàm kêu la
Chúng may não quỷ tâm tà
Mưu đồ bất chính Trường Sa muốn giành

Côn đồ dở thói lưu manh
Đã đi ăn cướp lại bành mồm than
Cuồng ngông cậy thế làm càn
Bắt người cướp cá vu oan thổi đồn

Đặt điều trắng trợn xàm ngôn
Bất nhân bất nghĩa không tồn được đâu
Tập ơi nhìn chú to đầu
Mà sao não đặc bùn lâu thế mày

Còn mơ thống trị phương tây
Cô Vi Vũ Hán chúng mày thả ra
Làm cho khốn khổ muôn nhà
Vợ chồng ly tán hồn ma ngập đường

Dương trần tang tóc đau thương
Vì con vi rút rúc luồn của ngươi
Mày gây những chuyện động trời
Gieo mầm COVID tủi khơi nhân loài

Toàn Cầu đang dẹp họa tai
Năm Châu bốn biển nhân tài rất đông
Phen này COVID diệt xong
Tội mày sẽ xử đừng hòng chối quanh

Năm Châu bốn biển hợp thành
Đánh cho tàn lụi tanh bành Trung Hoa
Tàu kia não Cẩu tâm tà
Phải trừ tận gốc chẳng tha thằng nào.

HD ngày 08 tháng 04 năm 2020

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm