Poem logo
Poem logo

khi hoàng hon buong xuóng

Hoa`ng hon xuo´ng a´nh na´ng va`ng vo?i ta´t
Cho ma`n dem che phu? ca? ba`u tro`i
No~i nho´ ve` em! No~i nho´ cha?ng voi
Nga`y qua di dem ve` them la?ng le~

Con gio´ khuya tho?i ngang qua nhe` nhe?
Ta khe´p mi de? ru ho`n la?ng khe~
Ro`i chi`m va`o gia´c ngu? sau tha?t le?
So´ng cha?m la?i yeu thuong va` ca?m nha?n

Ta?p bao dung xo´a bo? di thu` ha?n
Bo?i do`i nguo`i nga´n ngu?i cha?ng da`i dau
Gio´ng mo?t nga`y sa´ng do´ la?i to´i mau
Hoa`ng hon xuo´ng bi`nh minh ro`i khua´t bo´ng

KTP (14/5-2020)

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm