Poem logo
Poem logo

dan bau

Tac gia: Anh Tho
Hoi gio´ thoa?ng to do`ng bay thoa?ng gio´
Ben da`m sen nuo´c loa~ng lo?c trang he`.
Buo`n xa va´ng mo?t no~i buo`n nho nho´
May ta`n nga`n ngu`ng la?i sau bo` tre...

Tro`i di?u la?ng, co? cay cu`ng du´ng la?ng,
Tie´ng da`n len mo~i lu´c mo?t nang sa`u.
Tren khoa?ng bie´c ma´t sao nhi`n tham tha?m
Day tie´ng lo`ng? Hay da´y tie´ng dem sau?

Xon xao qua´! Trong to do`ng yen qua´!
Buo`n xon xao thu´c ti?nh nhu~ng tam ho`n.
Da~ cho?p mo?ng trong lo`ng dem em a?;
Ba?t tho? da`i la`nh la?nh y´ co don.

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm