Poem logo
Poem logo

ram thang tam

Tac gia: Anh Tho
Tro`i trong sa´ng, trang tro`n lo lu?ng gio´
Do`ng mo` suong kho´m chuo´i la?ng mo ma`ng
Nhu~ng ao bie´c ngam sao da`y nuo´c to?
Bu?i tre nga` loi la? uo´n lung cong.

Trong duo`ng xo´m tro´ng chieng chung nhi?p no?i
Tre? con theo su tu? ruo´c vang a`m.
Ngoa`i di`nh sa´ng tie´ng cuo`i chen tie´ng no´i
Ga´i trai la`ng ra ho?p ha´t tro´ng quan.

Trong khi a´y pha´t pho khan vo´i a´o
Ca´c ba` do`ng ra die?n le~, cuo`i vui.
Nghiem la?ng nha´t co´ va`i ba ong la~o
Tha? con thuye`n uo´ng ruo?u vo´i trang troi.

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm