Poem logo
Poem logo

bão ben nhà...

Tac gia: Cong Chinh (CH2)
Ba~o ben nha`...

Hom nay gio´ ba~o cha?p chu`ng
Nguo`i, cay nghieng nga?, lan du`ng cho?ng cho
Gi´o bay to´c ao´ bo pho`
La?t ma´y ra vie´t, lo`i tho ba~o bu`ng

Tro`i ba~o bu`ng cay nghieng la´ ru?ng
Lo`ng ba~o bu`ng da`u du?ng tie´ng chanh chua
Ngoa`i kia gio´ ba~o thi` mua
Nha` ben gio´ ba~o com thu`a ngo?n ngang

Nguo`i buon dua dua cho?c la´m ha`ng
Gia di`nh chao da?o be~ ba`ng lo`i say
Nguo`i tren no´i, ke? duo´i cay
Nga? nghieng doi bu~a gio´ xoay ta?nh da`n

Nhi`n ra bie´t no´ng ngu da`n
Ca? ta ca? no´ dau ca`n lo`i chi
Ne´u no´ du`ng no´i lo`i gi`
Thi` ba~o dau tho?i be?p di xe´ nga`u...

CH2

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm