Poem logo
Poem logo

bể rộng khôn bì ơn nuôi dưỡng

BỂ RỘNG KHÔN BÌ ƠN NUÔI DƯỠNG
NÚI CAO KHÓ ĐỌ ĐỨC SINH THÀNH
(khoán thủ)
BỂ tình cha mẹ thấu trời xanh
RỘNG lớn bao la rõ trọn vành
KHÔN trẻ cầu mong ra trĩu quả
BÌ non ao ước tỏa tươi cành
ƠN luôn ghi tạc công rèn dũa
NUÔI mãi chăm lo việc học hành
DƯỠNG dục cho con nay đã lớn
NÚI CAO KHÓ ĐỌ ĐỨC SINH THÀNH
6-3-2018
Đỗ Xuân Đào
BỂ RỘNG KHÔN BÌ ƠN NUÔI DƯỠNG
NÚI CAO KHÓ ĐỌ ĐỨC SINH THÀNH
BỂ tình phụ mẫu tựa non xanh.
RỘNG Khắp muôn nơi phủ mọi vành.
KHÔN trẻ mong cầu cây lắm quá
BÌ non ao ước gốc nhiều cành.
ƠN người, hết sức tu và tập
NUÔI chí, ra công học với hành.
DƯỠNG đức dạy con điều lễ nghĩa.
NÚI CAO KHÓ ĐỌ SỨC SINH THÀNH.
Vũ Việt Hùng

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm