Poem logo
Poem logo

choi cò (tạp danh, nhị bát diẹp, bát vĩ i)

Tac gia: Vu Vet Hung & XUAN DAO
CHOI CO`
(ta?p danh, nhi? ba´t die?p, ba´t vi~ i)
Thie´p, cha`ng ro~i ra~i da´u CO` choi
Khie?n TUO´NG thie´p, cha`ng suo´ng qua´ tro`i
Thie´p muo´n treu cha`ng be`n ghe?nh SI~
Cha`ng the`m ghe?o thie´p la?i lu`a VOI
PHA´O lo`ng thie´p vo´i cha`ng me ma?i
XE le?ch cha`ng cu`ng thie´p no?i troi
Nha?y MA~ thie´p cha`ng dang hu´ng kho?i
Thie´p cha`ng de? TO´T nha?p cung ro`i
XUAN DAO1/5/2016
Y DE.
Chang thiep bay CO mo cuoc choi.
Dieu binh khien TUONG tieng vang troi.
Chang ua gion thiep lien lua SI.
Thiep thich dua chang co bat VOI..
PHAO tien thiep thua chang suong mai
XE lui chang thang thiep buong troi.
Sang song TOT DI chang mong doi.
Cung nhap MA XONG thiep dat roi.
Vu Viet Hung

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm