Poem logo
Poem logo

chén ruọu thé kỷ .

Tac gia: Cong Chinh (CH2)
Che´n ruo?u the´ ky? .

Ai ro´t cho ta che´n ti`nh na`y
Ta nguye?n uo´ng ca?n mo?i da´ng cay
Than trai chi´ du~ng co´ du?ng he´t
Dang tro?n tra´i tim ti`nh yeu na`y

Ai ro´t va`o tim lo`i da´ng cay
Ta se~ nuo´t ca? de? duo?c say
Ma?t nha?n ha´ng chi?u bao nam da~
Du? su´c buo´c qua nhu~ng vu~ng la`y

Ai khau bo´ cha?t tim anh day
Da~u xua ye´u duo´i cu`ng hao ga`y
Co`n sung ri? ma´u nha`y nhu?a la´m
Co´ tho`i cu~ng da~ bay len may

Gia` nu?a the´ ky? va~n cho` trong
Mu`ng vui bo?i duo?c con cha´u dong
Chia vui se? ngo?t trong an nghi~a
Gia di`nh ha?nh phu´c trong tro`i ho`ng

CH2

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm