Poem logo
Poem logo

mưu sự tại tham.

Tác giả: Cong Chinh (CH2)
Mưu Sự Tại Tham.

Trái khoáy trần gan thật là nhiều
Nhiều kẻ ôm rơm hòng giở chiêu
Tường mình xoay được nên trò trống
Quyền hành làm chi dặm bụng nhiều
Muốn làm nên chuyện, chính trực nhé
Khi việc ngay thẳng khối kẻ yêu
Trước mắt thiên hạ ai chả thấy
Mưu sự tại tham,bệ rạc tại chiêu...

CH2

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm