Poem logo
Poem logo

dày reu phong.

Tac gia: Cong Chinh (CH2)
Da`y Reu Phong.

Ai mo thi` cu´ tu? nhien mo
Co`n toi cha?ng the? trong cho` ha´n dau!
De?u ca´ng tha´y ro~ tu` lau
Du`ng lo`i da?o du´c che da`u nha~n tam

Thie?n ca?n thuo`ng de~ bi? nha`m
Nhi`n xa se~ tha´y duo`ng chan mo` mo`
Suy nghi~, nha?n xe´t duo`ng to
Ca´i thu?c hie?n ro~ co`n cho` tho`i gian...

Tho`i na`o ro`i cu~ng se~ ta`n
Se~ lo? ro~ he´t nhung tan va`o do`i
Cuo?c so´ng va~n cu´ choi voi
Than mi`nh da´t phu? co`n lo`i theo may

Bay gio` thi` vie´t va`o day
Do`i na`o de?p cu~ng co´ da`y reu phong...

CH2

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm