Poem logo
Poem logo

tào lao thế sự!

Tác giả: Cong Chinh (CH2)
Tào lao thế sự!

Tân Sửu tới rồi
Đổi tư duy thôi
Đứng lại suy nghĩ
Xét lại cho kỹ
Gì làm tóc bay
Cái làm ta say
Đưa tay năn lại
Đừng có đổ tại

Chớ ngại tìm hay
Đó cánh để bay
Lời hay để nói
Là hướng ta đi
là ý tưởng mới
Mai mốt cạn đời
Sức bớt đi chơi
Cuối đời không tiếc

Xét còn muốn gì?
Đừng để uổng đi
Trôi dần cảm giác.
Hồn trên thân xác
Chẳng khác trời xanh
Bây giờ còn mạnh
Thì nào nghĩ gì...
Hỏi ai cùng đi?

Rằng ai lưu ý?
Qúy cái đang mang
Qúy cái chung hàng...
Cái xa tưởng vàng
Bẽ bàng đã sai
Bên ngoài khôi hài
Đứng xa sao thấu?
Ngay bên tưởng xấu

Áo vải thường thôi
Ta mặc quen rồi
Trở nên thân thuộc
Đừng chê gày guộc
Hỏi còn thuộc không?
Hay rớt tình hồng
Con mất trông ngóng
Cưả lòng đừng đóng

Để buồn chóng qua
Nhân thế giao hoà
Trước tòa ánh sáng
Tình yêu lai láng
Mong nhẹ chút thôi
Là biến mất rồi
Miệng môi lắp bắp
Tắc nghẹn đầy ắp

Chẳng sắp vào đâu
Thêm chút buồn sầu
Đôi câu tình rớt
Bất chợt hư hao
Chỉ nhẹ ngoài bao
Mà lòng bay vào
Ở đời phải biết
Sống khôn tùy lúc,

Dại cũng tùy nơi
Đi chơi tùy chỗ,
Đôi nơi sống khờ
Đối thù mập mờ
Thời chờ sẽ thấy
Đẹp ngon không mấy
Chớ lấy cuả chung
Để nguyên hưởng cùng

Chẳng nên nổi khùng
Vì chuyện tào lao
Người ta xôn xao
Vua tào bên Mỹ
Hỏi chuyện cho kỹ
Cũng chỉ vua người
Vì lời hóa tanh
Chí như trẻ ranh

Tị nạnh từng tí
Nói chẳng hiểu ý
Chỉ lý cùn thôi
Mấp máy cái môi
Là nghe chửi thề
Chửi riết môi trề
Luôn là giả dối
Dẫu tâm sự ngồi

Sự thể lâu rồi
Để thời gian trôi
Tân Sửu tới rồi
Đổi mới tư duy

CH2

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm