Poem logo
Poem logo

xuoi vàn tho.

Tac gia: Cong Chinh (CH2)
Xuoi va`n Tho.

Bay chu` bo´ng da~ xe´ chie`u
Ma` lo`ng va~n giu~ doi die`u co`n e
Co´ chi em va~n nuong de`?
Tay chua giang du? de? che na´ng sa`u

Nga`y a´y tha´m thoa´t troi tha?t mau
Nhu~ng nga`y than a´i, nay co`n dau?
Ta day!... Ma` sao thay do?i ha?n
Ky? nie?m nho´ thuong da~ ba?c da`u

Gio` day nghi~ la?i tho`i da~ qua
A´o tra´ng tho ngay da´ng hie`n ho`a
Thuong yeu thua? a´y dau co`n nu~a
Nhu~ng chuye?n nga`y xua da~ nha?t nho`a

Nga`y a´y xa ro`i ma~i tha?t xa
Co´ chang co`n la?i trong lo`ng ta
Doi nguo`i thuong me´n ta thu?a do´
Tuoi tha´m Ha`ng nga gio` cu~ng gi`a

Bay gio` nghi~ la?i nhu gia´c mo
Mo~i nguo`i mo~i huo´ng cha?ng ai cho`
Ghi vo?i la´ Face gu?i ba?n do´
Ky? nie?m xe´p la?i xuoi va`n tho...

CH2

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm