Poem logo
Poem logo

46 nam xay nhà.

Tac gia: Cong Chinh (CH2)
46 Nam Xay Nha`.

Ta xay chua tro`n nu?a the´ ky?!
The´ ma` cu´ tuo?ng mo´i ga`n day.
Phuo?ng ro`ng qua´n quye?n o? tren may
Co`n mi`nh qua´n quye?n go´c cay que´ gi`a...

Bo´n sa´u nam ky´ ke´t ho?p ca
Chuong nha` tho` do? chu´ng ta ho?p do`i
Nha` tho` doa`n ha´t vang tro`i
Cha Thao chu´ng gia´m trong lo`i Le~ nghi...

Bo´n sa´u nam hai du´a buo´c di!
Hai tay na´m cha?t bo?i vi` ti`nh yeu
Da~ cu`ng nang do~ bao die`u
Ke´t nen ma´i a´m co´ nhie`u de?p xinh

Bo´n sa´u nam va~n cu´ ti`nh
Nhu~ng con vu~ng ma?nh ben mi`nh an nhien
Duo`ng da`i nhung va~n doa`n vien
Mo~i nam tu? la?i, ma´i hien chu toa`n

Ca?m on lo`i da?y khon ngoan
De? luon khe´o le´o lo toan vie?c nha`
Tha?ng ngay nen phu´c ga`n xa
Cong dung ngon ha?nh mo´i la` ro`ng may

Ha?nh phu´c gia di`nh xum va`y
Duo?c cu`ng ke´t no´i du?ng xay tu´ be`
Gio`ng ho? ba?n hu~u tu` que
Cha´u con ke´t la?i mang ve` ho?p len...

Nghi~a ti`nh xin giu~ khong quen!
Cha Me? ba?n hu~u luon ben Gia di`nh...
Mo~i nam them da?m nghi~a ti`nh
46 nam da~ quanh mi`nh thuong yeu...

CH2

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm