Poem logo
Poem logo

cõi chiều

Tác giả: KIM MINH CHÂU NAM
CÕI CHIỀU

Chẳng còn chi cõi chiều chan chứa!
Cỏ cháy chân cam chịu chói chang
Cua chệch choạc, chênh cổ, chúi càng
Chim chung cảnh ... cánh chêch chao chậm

Chắc chiều cam cũng chờ câu cảm?
Choàng chở che cằn cỗi chán chường
Cố chấp chi chanh chua chuyện chướng
Chất chồng căn, chệch chéo cành chơn

Cứ cầm chịu cõi chiều cau có
Chỉ cất công chờ cõng chút căng
Chen chúc chi, chì chiết chẳng cần
Cuống cuồng chân, cuối cùng công cốc

Chia câu chữ ... cảm chiều cằn cộc
Chịu chắt chiu chăm chút chuẩn chung
Cân chỉn chu che chắn chói - chùng
Chiều côi cút cũng cười chơn chất.

KIM MINH
7/31/2020

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm