Poem logo
Poem logo

lá tho xinh!

Tac gia: Cong Chinh (CH2)
La´ tho xinh!

Lo`i tho nhu la´ tren nga`n!
Ne´u khong hu~u ich se~ ta`n lu?i thoi...
Tho bay de´n cuo´i chan do`i.
Hoa` va`o bu?i da´t to´t cho`i cay sau...

To´ xin ta?ng ba?n nam chau.
Ne´u ba?n tha´y ho?p giu~ cau hu~u ti`nh
Muo´n na´n su?a la?i cho xinh
May ra neu duo?c chu´t hi`nh tha?ng ngay...

Lo`i tho nho` gi´o tung bay.
Than quen ba?n hu~u dua tay nang lo`i
Hu´ng ti`nh mo? tri´ da`y voi
Y´ trong ro´t xuo´ng la?i khoi duo?c nguo`n...

Co´ ba?n bay di no~i buo`n!
Nho` duo?c khi´ch le? mo´i luon do`i da`o...
Doi khi nghe tie´ng thi` tha`o.
La` to´ cu´ tuo?ng di va`o co~i tho...

Mo?t nga`y duo?c so´ng trong mo.
Tuo?ng chu`ng tien nu~ dang cho` tien ong
Vie´t tho tuo?ng co´ ho´a khong!
Tuo?ng khong ma` co´ to´ trong ha`ng nga`y...

Cau tho nho` ba?n ma` say!
Lo`i khi´ch le? tho?i mo´i bay len de`u
Chao da?o la` co´ y´ treu,
Co´ sai co´ tra´i, mo´i kheu duo?c ti`nh...

Lo`i tho na`o co´ de?p xinh
Ne´u khong go?i duo?c bo´ng hi`nh thuong yeu...

CH2

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm