Poem logo
Poem logo

don nhẹ cuọc tràn.

Tac gia: Cong Chinh (CH2)
Don Nhe? Cuo?c Tra`n.

Ta nhu da~ ma´t nhie`u ro`i
Bie´t bao nhieu thu´ da`n ro`i xa ta
Qu´y than ro`i cu~ng di qua
Tro? tha`nh ky? nie?m nhu hoa cuo?c do`i...

Ta tha´y nho` duo?c on Tro`i
Om bao lo`i la~i o? noi the´ tra`n
Nhie`u nha´t la` kho´i Ti`nh than
Thu´ de´n con cha´u bao pha`n chenh chao...

Ta trong cuo?c so´ng lao sao.
Xung quanh Con Cha´u vo´i bao hoa ma`u
Mi`nh di da~ cuo´i chuye´n ta`u
Va~n duo?c nang do~ o´m dau nhe? nha`ng

Ta co´ Gia sa?n cha?ng sang
Nhung la?i nha?n duo?c a´nh va`ng hu`ng dong
Suo´ng vui Tro`i da~ cho khong
Laptop Cha´u go?i... Va~n trong Ong Ba`...

Ta mi`nh rieng co´ mo?t nha`
Com rau so´m to´i nhu la` que xua
Bao nhieu ky? nie?m na´ng mua
Tre`o non vuo?t bie?n nhu vu`a dau day...

Ta nay thi` da~ he´t ga`y
Mo?i thu´ be´o xe? vo´i da`y ne´p nhan
Tho? gi`a cha?ng tha´y ban khoan
La?i tha´y vien ma~m nhu~ng nam cuo?c tra`n...

Ta? on Tro`i thuo?ng Phu´c pha`n
Ca?m on Ba?n hu~u xa ga`n chung tay
Tro`i luon do? phu´c tra`n da`y
Giang tay Ca?m ta?... Cu`ng ba`y Cha´u Con...

CH2

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm