Poem logo
Poem logo

nép nhan cuọc dòi!

Tac gia: Cong Chinh (CH2)
Ne´p nhan cuo?c do`i!

Buo´c va`o cuo?c so´ng cho?n vui tuoi
Du` nghe`o don chie´c mie?ng va~n cuo`i
The´ quye`n khong ma`ng, la?c quan so´ng
Nhan nho´ than van... Uo?ng cuo?c do`i...

Cuo?c do`i phong tra`n la` tro` choi
Cho~ na`o ngon ngo?t... Luo~i cau do`i...
Vi? quye`n danh lo?i de`u co´ gi´a!
Sa´c tie`n na?ng ne`... Cha?ng de~ choi...

Mo? ma´t ho?c ho?i so´ng vo´i do`i
Gian do´i lu`a lo?c... Co´ mo?i noi
Ca?n tha?n nhi`n nha?n trong mo?i buo´c
Tra´nh nhu~ng ho´ ga`, no~i buo`n voi...

Toi nhi`n ma?t toi giu~a cuo?c do`i
Nho` ma?t nuo´c la?ng da~ ngu`ng troi
Xa´u de?p! Gi`a na`y khong mo uo´c
Chi? de´m ne´p nhan be?u cuo?c do`i...

CH2

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm