Poem logo
Poem logo
Tác giả: Tiểu Minh Ngọc
Tác phẩm: Tổng số có 45 tác phẩm.
Sắp xếp:
 
tình yêu thiên chúa
Tác giả: Tiểu Minh Ngọc

Tình yêu của Đức Chúa Trời, bao la bát ngát ngàn đời ban cho…. Tình yêu cất lấy âu lo, làm tan băng giá giằng co trong lòng! Tình Yêu rộng lớn mênh mông, ban cho trần thế mà không cần gì! Tình Yêu của Đấng trị vì,...

tình yêu và phước hạnh
Tác giả: Tiểu Minh Ngọc

Cầu xin Chúa của muôn loài, ban cho bạn thấy, sáng ngời Ơn Cha, xin cho bạn thấy bao la, tình yêu thương đó, vượt xa ý đời, tình yêu danh quí cao vời, sẽ ban cho bạn, trong đời muôn năm, chỉ cần, bạn phải thật...

tình yêu vô song
Tác giả: Tiểu Minh Ngọc

Tình yêu Ngài, không có gì sánh bằng! Dù xuống sông, lên núi mãi bôn ba. Thế gian này, ai có thể tìm ra? Chỉ có Ngài, Tình Chúa thật bao la…. Tình yêu Ngài, đem đến từ nơi Cha. Cho loài người, là tình thương vĩnh...

vì ai
Tác giả: Tiểu Minh Ngọc

Vì ai Ngài đã xuống trần. Vì ai Ngài phải muôn phần chịu đau. Vì ai Ngài lại lên Cao. Trở về với Chúa tâm giao cho người. Vì ai Ngài phải một thời. Làm người gian thế trong nơi bần hàn. Vì ai Ngài phải gian nan. Trong...

vinh hiển của ngài
Tác giả: Tiểu Minh Ngọc

Trong đời chỉ có, Chúa Ba Ngôi, là Cha Vinh Hiển, của muôn loài, đời ta cứ mãi đi hoài, lại mênh mông lắm, không ai biết lường…. Vinh hiển Ngài, trên các từng trời, bầu trời cao, sáng tỏ muôn nơi, cho ta thấy được...

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm