Poem logo
Poem logo

bài thơ niệm phật 10042021

Tác giả: Trần Minh Hiền
BÀI THƠ NIỆM PHẬT 10042021
(Gồm 1001 khổ thơ với 4004 câu thơ)
Trần Minh Hiền Orlando ngày 30 tháng 10 năm 2017
401.
Cầu mong đại dịch biến mau
Để cho nhân thế hết sầu hết đau
Cho em thơ đẹp sắc màu
Đến trường học lại nhiệm mầu tương lai
402.
Cầu nguyện đại dịch tiêu tan
Để cho ngày mới huy hoàng sáng tươi
Chúng sanh vui sướng vui cười
Tương lai rạng rỡ người người bình an
403.
Con quỳ đây cầu nguyện
Cho tất cả mọi người
Được bình an khoẻ mạnh
Bệnh dịch bị đẩy lui
404.
Con nhớ lời Phật dạy
Học hỏi theo hạnh Phật
Tu tập theo Đức Phật
Hy sinh như tâm PHật
405.
Từ bi và hỷ xả
Cảm thông và thứ tha
Giăng buồm trên biển cả
Giúp người học vị tha
406.
Hy vọng và gắng công
Trì chí và tinh tấn
Bao dung và vui sống
Tự tại và an nhiên
407.
Lòng con giác ngộ hành thiền
Cầu mong góp sức mọi người nhân sinh
Gắng công tu sửa lỗi mình
Thành công sám hối công thành tương lai
408.
Thắp ngọn đuốc soi bóng đêm
Cho thế gian được sáng rõ
Con xin quỳ tạ tội
Để mọi người ấm no
409.
Con tu tập hàng ngày
Tu tâm và dưỡng tánh
Sám hối và tu hành
Mong được ngày thành công
410.
Cảm ơn Phật Bồ Tát
Đã cho con thương người
Cảm ơn Phật Bồ Tát
Đã cho cho giúp người
Trần Minh Hiền Orlando ngày 4 tháng 10 năm 2021

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm