Poem logo
Poem logo

buóc di vũng vàng...

Tac gia: Cong Chinh (CH2)
Buo´c di vu~ng va`ng...

Tro`i cho ta co´ trong do`i
Da?t sa~n trong do´ du? choi cuo?c tra`n
Vo? ngoa`i bo?c ca´i xa´c than
Tua`n tu? se~ duo?c tu`y la`n dem ra

Du`ng vo?i ti´nh toa´n qu´a xa
Ro`i lo thie´u hu?t, the´ la` du´ng im
La`m ngay ba`ng chi´nh con tim
Se~ co´ nhu~ng thu´ cha?ng ti`m dau ra

Mo~i cay la` mo~i loa?i hoa
Ta´t ca? de`u de?p nhung la` kha´c nhau
So bi` ke? truo´c nguo`i sau
Nhung ta rieng buo´c, co´ dau gio´ng mi`nh

Vie?c ta luon co´ tam ti`nh
Hoa nguo`i mo~i ve? mo~i hi`nh chenh chao
Hay do? nguo`i nhi`n de` cao
Cua? ta, ta bie´t the´ na`o to´t hon

Ca hay co`n tu`y tie´ng do`n
Tho hay le? thuo?c ho`n vo`n tam duy
Di´ch cao Tam mo´i uy nghi
Ho`n cao ta mo´i buo´c di vu~ng va`ng...

CH2

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm