Poem logo
Poem logo
Tác giả: Phuongvu
Tác phẩm: Tổng số có 42 tác phẩm.
Sắp xếp:
 
xa
Tác giả: Phuongvu

Sân vườn cũ còn thương còn đợi. Những người xưa biệt bóng lâu rồi. Mai xa thêm một tiếng cười. Giữa khuya trở giấc ai người nhớ nhau ! Giật mình hỏi cố nhân đâu ? Để lầu chuông - tiếng kinh cầu... lạnh mưa ! Thi...

xanh vỏ đỏ lòng
Tác giả: Phuongvu

Khi xưa vườn ở chốn này. Tháng dư, năm nhuận ớt cay trái mùa. Chợ chiều bán chẳng ai mua! Đêm sương ngày giá, mất mùa trầu không. Giờ em như sáo sang sông. Bay qua vườn cũ lòng... Không nghĩ gì ! Hỏi người nay đến...

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm