Poem logo
Poem logo

quan diẻm thảnh thoi!

Tac gia: Cong Chinh (CH2)
Quan die?m Tha?nh thoi!

Bie´t mi`nh da~ xuo´ng ca´p ro`i!
Rang ru?ng doi chie´c, ngo?n lo`i ro´t roi
Thua da`n ba?n hu~u vui cuo`i.
De? ro`i tie´p to´i ca´i tho`i nga´m trang...

Tho lo`i do´i a?m chi? Ha`ng.
Luon hie?u tam y´, no´i nang nhe? nha`ng.
Lo`i van bay bo?ng la?i sang
Khong nhu tra`n the´ khoe va`ng nha` xe...

Bie´t mi`nh thi´ch no´i it nghe.
Ke? gia`u va`ng ba?c, khong khoe duo?c gi`!
Nen ho? ngoa?nh ma?t quay di.
Che ta da?i do?t khong thi vo´i do`i...

Mi`nh thi` quan die?m tha?nh thoi!
Khong co`ng lung co´, ma` boi theo tie`n
An vui thanh tha?n la` tien
Tuo?i gi`a Ha?nh phu´c: Con hie`n, cha´u ngoan...

CH2

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm