Poem logo
Poem logo

của cúng.

Tac gia: Cong Chinh (CH2)
Cu?a Cu´ng.

Do`i na`y thi` mo´i xa´c than
Do`i sau dau co´, ho?i ca`n chi mo?
Du`ng nghi~ ho`i ho?t ngay ngo
Co~ thi?t hoa qu?a de? vo cho~ na`o?

Do`i na`y thi` mo´i tha´p cao
Do`i sau thi` da~ di va`o Ho`n linh
Than xa´c mo´i co´ Du?c sinh
Ho`n Linh chi? co´ Tam ti`nh ma` thoi

Xa´c an mo´i ca`n mie?ng moi
Ho`n linh bay nhe? khong hoi khong ma`u
Con nguo`i suy nghi~ ba`ng dau
Khong hie?u tha´u duo?c da`i lau sau na`y...

Hie?n ta?i bo´t da´ng bo´t cay
So´ng vui an huo?ng nhu~ng nga`y co´ day
Lo`ng tha`nh trong vie?c du?ng xay
Dang len tho` cu´ng mo´i da`y ti`nh yeu...

CH2

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm