Poem logo
Poem logo

nguòi trong mọng

Tac gia: Tinh An
Em hay ba?o la` thi´ch nguo`i trong mo?ng
Mo?ng de?p, mo?ng mo, cha?ng chi?u ta`n
Em mo?ng tien tha´y cha`ng hoa`ng tu?
Da´ng nguo`i quan tu? cha?ng co´ ai bi`

Gio?ng no´i tha`m thi` nghe sao ma` ngo?t
Ma´t sa´ng tinh anh, ma?t chu~ die`n
Duyen da´ng cuo`i hie`n trong phu´c ha?u
Nguo`i dau nhan ha?u tha´y ma` thuong

Em mo ve` anh mo cha?ng nho´ de´n nga`y
De? ro`i nguo`i ba?o em sao nay va~n the´
Lie?u ra`ng co´ ti`m duo?c nguo`i tu? te´ ma` thuong
Em cha?ng nghi~ ba?o thuong chi cho vo?i

Vo?i va`ng gi` de? phi´ ca? do`i xuan
Ho? ba?o thanh xuan ma` khong tu`ng yeu the´
Yeu da?i, yeu sai, yeu la?i, cu~ng duo?c ma`
Em cha?ng ma?n ma` tra? lo`i cau no´i do´.

Em chi? tin em, tin anh chi? mo?t ma`
Nguo`i xa, nguo`i la? em die`u ga?p
Ga?p qua nhie`u, va?y ma` cha´ng tha´y anh dau
Anh dang da´u mi`nh hay dang dau da´y the´.

Em ti`m ma~i cha?ng the? tha´y duo?c nguo`i
Pha?i chang do nguo`i chua muo´n ga?p
Ga?p em, ga?p ma´, ga?p ca? nha` ta
De? ti`nh yeu ta xay nen ngoi nha` nho?

Va` em tu` do´ cu~ng chi? bie´t duo?c la`
Yeu anh chi? muo´n mo?t nha` cu`ng anh
Da~u quanh em nhie`u nha` dang da?m ho?i
Em cu~ng cha?ng vo?i cho` lo´i de? ti`m anh.

Gia?t mi`nh nhi`n quanh can pho`ng hiu qua?nh
Cha?nh lo`ng, bo~ng la?nh tha´u ta?n tam can
Mo ve` anh cha?ng bie´t ma´y xuan sang
Anh cha?ng tha´y, quanh day toa`n nguo`i la?.

Buon chuye?n no´i hoa cha?ng bie´t duo?c la`
Thie?t tha` thuong thie?t hay la` ba hoa
Tro`i xanh bie?n ro?ng bao la
Em sao bie´t duo?c dau ta, dau nguo`i

Muo`i nam chua the? ti`m nguo`i
Co`n dau duo?c go?i la` nguo`i trong mo
Pha?i chang la` mo, hay mo la` co´
Co´ quen nguo`i, co´ tro´n tra´nh cu?a rieng ta.

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm