Poem logo
Poem logo

net xinh cuọc dòi.

Tac gia: Cong Chinh (CH2)
Net xinh cuo?c do`i.

Cuo?c do`i thanh nhe? buo´c di
Na?ng nhe? tu`y su´c du`ng ghi` ma~i nhau
Ba?n be` va~n o? truo´c sau
Do~ nang quanh qua?n trong cau nghi~a ti`nh

Cuo?c do`i co´ ba?n quanh mi`nh
Do?ng vien khi´ch le?, ne´t xinh cuo?c do`i
Thuo`ng ga?p nen va~n cu`ng choi
Khong buon nen va~n co´ lo`i trao nhau.

Cuo?c do`i vui buo`n truo´c sau.
Thong tha? ca?m nha?n, nga´m cau ma?n no`ng
Vo?i va`ng vo ca?m nhu khong!
Nhe? di mo´i tha´y may ho`ng tren cao...

Cuo?c do`i du`ng vo´i vi` sao.
Lo`ng se~ nhe? nho~m ro´t bao muo?n phie`n
Mo ha~o chi´nh la` can nguyen.
Di?nh la?i tha`n tri´, la´ng yen co~i lo`ng

Cuo?c do`i thuo`ng co´ muo´n mong
Nhung pha?i thu?c te´ o? trong ta`m mi`nh.
Quan tro?ng va~n la` chu~ ti`nh
Gia di`nh phu´c ha?nh, ne´t xinh cuo?c do`i...

CH2

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm