Poem logo
Poem logo

balô cuộc đời.

Tác giả: Cong Chinh (CH2)
Balô Cuộc đời.

Mỗi người mỗi cách bơi trôi!
Nên xin đừng cuốn lòng tôi theo vào.
Dù người có ở trên cao,
Còn tôi dưới thấp thế nào mặc tôi ...

Nếu lưng cõng nhiều thịt xôi.
Tất nhiên nặng nhọc mắt môi cùng gồng,
Đôi khi xiêu vẹo cả hông
Hãy liệu cân nhắc vừa lòng mà thôi...

Trên cao tuy có thịt xôi.
Phải theo nghi thức thứ ngôi rườm rà
Áo quần súng xính rườm rà.
Nói năng để ý như là diễn oai...

Dưới thấp mà lòng nguôi ngoai.
Bạn không phân cách một loại như nhau.
Không cần thâm ý rộng sâu
Bình dân giản dị ngồi lâu không buồn...

Cao thấp cũng trở về nguồn.
Trên lưng cõng ít thì luôn nhẹ nhàng...

CH2

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm