Poem logo
Poem logo

da nhac

Tac gia: Pham Hau
Dem qua khong o? noi tra`n gian
Mo?t cha`ng ha`o hoa nhu To´ng Ngo?c
Mo?t na`ng ye?u die?u nhu Van Quan
No´i chuye?n a´i an, muo?n tie´ng da`n.

Na`ng kho´c ba`ng tay tren phi´m nga`
Nhu~ng ngo´n tay da`i nhu le? sa
Mo?t die?u da`n van lo`i ti? mi?
Sa`u xuoi fo`ng ben ti`nh phu` sa.

Sa´c nguo`i em de`m cam nhu hoa
Duyen nguo`i tha`m ki´n, duyen thuo´t tha
Na`ng oi! tay mang ga`y xinh de?p
De?p nho` am nha?c hay nho` ma?

Cha`ng nga~ ho`n trong a´nh ma´t si
Cu?a na`ng khi nha?c rie´t me ly
Cha`ng xin tay ngo?c thoi ve vuo´t
De´n phi´m sau cu`ng la` bie?t ly.

Ca`ng tha? nga`y xanh tren so´ng da`n
Vo´t doi tay de?p go?i ti`nh nhan.
Na`ng yeu cha`ng co´ ho`n nhu bie?n.
Doi ma´t tho cha`ng nhu a?i van.

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm