Poem logo
Poem logo

bão lòng...(2)

Tac gia: Cong Chinh (CH2)
Ba~o lo`ng...(2)

Om chi ba~o to´ trong lo`ng
De? ro`i no~i kho? qua?n trong bu?ng mi`nh
Sao khong buong tha? duo`ng ti`nh.
Coi nhe? mo?i chuye?n cho mi`nh tha?nh thoi?

Mo~i nguo`i mo~i ca´ch so´ng thoi
Du`ng xung, du`ng vo?i, du`ng loi xu´m be`
Cu~ng du`ng vo~ ngu?c xum xoe
Chuye?n ai ai bie´t khong khoe khong buo`n...

Song cha?y thi co´ kho?i nguo?n
Chuye?n no? ra do´, no´ tuo`n tu` dau?
Na`o dau co´ chuye?n da`i lau.
Tro`i trao du? so´ng tro?n ma`u ma` thoi!

Ne´u ai xe´n bo´t de? choi
Ba?n than hao hu?t, cuo?c do`i thie´u cong
Xay tuo`ng ma` ma´i bo? khong
Ba~o dong ro´t xuo´ng, ho?i trong ra gi`?

Co´ sao xa`i va?y buo´c di
Chia ba se? ba`y, he`n chi lo`ng buo`n...

CH2

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm