Poem logo
Poem logo

nhu chut huong xua

Tac gia: Tran Viet Hai
Co`n day la` bo´ng nguo`i thuong,
Hoa`ng hon che phu? con duo`ng chie`u xua,
Cong vien ghe´ da´ lua thua,
Tam tu la´ng do?ng da´ng xua em ngo`i,
Mo?t mi`nh o? cho´n don coi,
Nga`n thong re´o ra´t bo`i ho`i va´n vuong,
Chim tro`i vu?t ca´nh bo´n phuong,
Nu? hoa cho´m no? chu´t huong ngo?t nga`o,
Nho´ nhung co`n do´ thuo? na`o,
Cuo?c do`i phu´t cho´c di va`o hu khong,
Duo`ng nhu tro`i da~ cuo´i dong,
Tie´t xuan len le´n no~i lo`ng buo`n tenh.


Bai tho nay da duoc Nhat Vu pho nhac

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm