Poem logo
Poem logo

bài thơ niệm phật 08242022

Tác giả: Trần Minh Hiền
BÀI THƠ NIỆM PHẬT 08242022
(Gồm 1001 khổ thơ với 4004 câu thơ)
441.
Phật trong tâm con
Từng mỗi sát na
Luôn luôn vẫn còn
Hành trình dặm xa
442.
Cầu xin Phật độ trì
Gia đình con hạnh phúc
Chúng sanh được an lành
Người người đều an lạc
443.
Con học theo lời Phật
Con đi theo chánh đạo
Dưới ánh sáng đạo vàng
Vượt qua ngàn giông bão
444.
Cảm ơn Phật từ bi
Đã cứu nhân độ thế
Giác ngộ cả xuân thì
Sáng soi vạn sơn khê
445.
Biết ơn Đức Phật hải hà
Chở che nhân loại vượt qua tai nàn
Con quỳ học thoát nguy nan
Cảm ơn Đức Phật năng nhân cứu đời
446.
Hy vọng ngày mai sáng
Dưới ánh sáng Phật Dà
Cả đại thiên thế giới
Được an bình hát ca
447.
Tương lai sẽ rạng ngời
Phật Di Đà cứu giúp
Phật Thích Ca cứu đời
Phật Quan Âm lắng nghe
448.
Con giác ngộ đạo vàng
Ngắm đoá sen bừng nở
Ôi không gian bừng sáng
Ngọn lửa hồng bừng lên
449.
Con viết ngàn vần thơ
Để dâng lên cúng Phật
Tâm con luôn thành thật
Học hỏi và cố công
450.
Hy vọng và từ bi
Hy sinh và tinh tấn
Cảm thông và tha thứ
Luôn luôn bỏ chữ sân
Trần Minh Hiền Orlando ngày 24 tháng 8 năm 2022

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm