Poem logo
Poem logo

lời của gió

Tác giả: Lê Cảnh Tiến
LỜI CỦA GIÓ
(Thuận nghịch độc)

➡️
Mơ nắng gợn chiều biển sóng reo
Khói mây chìm nổi gió quanh đèo
Mờ sương lối mộng sầu thu níu
Cạn bãi đêm thuyền thả bến neo
Tơ vướng cổng buồn sân mượt cỏ
Nhện giăng nhà thấp trũng xanh bèo
Chờ đêm bóng nguyệt tàn bên ngõ
Thơ kết rượu đời cuộc bám đeo ...

⬅️
Đeo bám cuộc đời rượu kết thơ
Ngõ bên tàn nguyệt bóng đêm chờ
Bèo xanh trũng thấp nhà giăng nhện
Cỏ mượt sân buồn cổng vướng tơ
Neo bến thả thuyền đêm bãi cạn
Níu thu sầu mộng lối sương mờ
Đèo quanh gió nổi chìm mây khói
Reo sóng biển chiều gợn nắng mơ ./.

Lê cảnh Tiến 22/O9/2O22

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm