Poem logo
Poem logo
Tác giả: Nhóm Văn Thơ Lạc Việt
Tác phẩm: Tổng số có 21 tác phẩm.
Sắp xếp:
 
xả thân
Tác giả: Nhóm Văn Thơ Lạc Việt

Hoàng, Trường quần đảo Việt Nam. Toàn Dân Vùng Dậy hiêng ngang phất cờ. Xả thân giữ lấy cõi bờ. Đáp đền Tổ Quốc tôn thờ Cha Ông. Đạp sóng dữ phá xiềng gông. Làm cho nổi sóng bể đông trùng trùng. Chiến thuyền lao vút không...

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm