Poem logo
Poem logo
Tác giả:
Tác phẩm: Tổng số có 51 tác phẩm.
Sắp xếp:
 
vu vơ...
Tác giả: 

Thơ thì cũng chỉ là thơ. Mơ thì vẫn mãi là mơ bên đời ! ... Vu vơ tôi - vu vơ người. Ghép chung thành một tiếng cười... Hư hao ? Giữa trời gió vẫn bay cao. Nắng theo mưa để rơi vào thinh không ! Vu vơ... Đi giữa mênh...

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm