Poem logo
Poem logo

chào mùng.

Tac gia: Cong Chinh (CH2)
Cha`o mu`ng.

HAN ha?nh ke´t ba?n tren trang.
HOAN ca da?o khu´c lo`i va`ng ke´t than...
CHA`O nhau ta xi´ch la?i ga`n!
DO´N cha`o ca´c ba?n, them pha`n hang say..

CA´C ba?n tham gia mo?t tay.
VI? na`o cu~ng huo´ng, tam ngay y´ la`nh
THA`NH nen mo?t kho´i trong xanh
VIEN ga?ch do´ng go´p, de?p thanh can nha`.

MO´I de?p Ha?nh phu´c chu´ng ta
THAM du? lien ke´t ga`n xa cuo?c do`i
GIA khang lan to?a kha´p noi
NHO´M ta lien ke´t, Chu´a Tro`i Ban on... CH2

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm