Poem logo
Poem logo

danh tièn nhan thé...

Tac gia: Cong Chinh (CH2)
Danh Tie`n Nhan The´...

Suy nghi~ chuye?n do`i bo? va`o tho
Chuye?n gian chuye?n do´i, chuye?n mu` mo`
Vie´t la?i de? do´ mai sau do?c.
Do`ng do`i co´ la´m lu´c ngu ngo...

Suy xem tra´ch nhie?m mi`nh o? dau.
Kha? nang co´ the?: Go´p y´ sa`u
Nhe? nha`ng cho` lu´c khi co´ the?
Mo~i nha` mo~i ca´ch, nhe? doi cau...

Nghi~ thoi, chua ha?n da~ ngay ha`ng.
Lo`i ca kinh nguye?n, co´ tie´ng vang
Se? chia tam ti`nh doi cau tha´m.
Tam ho`i phu?c y´, chi? ta´c gang...

Nghi~ ro`i tay la`m mo´i thu?c sang
Suy ma` de? do´ chi? la`ng nha`ng
Phe bi`nh chi? ve~ thi` de~ la´m
Dua tay go´p su´c, qu´y nhu va`ng...

Cuo?c tra`n co´ nhie`u loa?i thang
Tu`y ta cho?n la´y loa?i ha`ng ma` theo.
Co´ ke? thi` cho?n gia`u nghe`o
Nguo`i cho?n nhan ca´ch, ke? deo the´ do`i

Ga~m tra`n co´ ma´y cuo?c choi
Danh, Tie`n, Nhan, The´... Ai lo`i hon ai?...

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm