Poem logo
Poem logo

hoang hon tren doi canh moi

Tac gia: Vu Quyen
Hoa`ng hon tren
doi ca´nh mo?i

Ta` duong nhuo?m do? hoa`ng hon
tren doi ca´nh mo?i bo`n cho`n ne?o di
may mu` hu´t nga~ chia ly
mua sa nho? gio?t ti`nh si cuo´i mu`a

Ta ve` ben no´ o ho`
ben ni ngo~ va´ng tha~n tho` ma´t trong
me`m moi nha´p che´n ruo?u no`ng
ma?t tro`i xi´ch da?o quay vo`ng tu? sinh

Thoi em ma´t do? nghi~a ti`nh
thoi ta vo luo?ng cu~ng nga`n a´y thoi
mai sau ngo~ do?i luan ho`i
mo?ng da`u nu? cho´m ho?p boi tao phu`ng

Tren doi ca´nh sa´t i` a`m
sao hom tha´p ngo?n thi` tha`m a´nh dem
ta ve` xuan buo´c qua the`m
hoa`ng hon do? pha´o chenh venh buo´c do`i

Thoi me ma´t le? nghe?n lo`i
xo´t con ba?c to´c xo´t do`i doi noi
nhan sinh tha´t tha?p pha?n nguo`i
hoa`ng hon nga? bo´ng choi voi buo´c tra`n

Ta ve` lo`ng na?ng an ca`n
tren doi ca´nh mo?i phan van buo´c duo`ng
khong ha`nh ne?o la´p ma`n suong
ngo~ do`i cha?ng va?ng va´n vuong cuo´i ho`n

Thoi ta nghi~a nu´i ti`nh song
du`ng da`ng ke? o? na´t lo`ng nguo`i di
tram nam ro`i cu~ng xanh ri`
da´t me`m khai huye?t ma~ quy vo?c va`y


Vu~ Quyen

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm